21.02.2018

ET NYT BOLIGPROJEKT MELLEM HISTORISKE BYKVARTERER

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter vinder i samarbejde med Dansk Boligbyg A/S og rådgivende ingeniørfirma Svend Poulsen konkurrencen om  57 udlejningsboliger på den såkaldte skøjtehalsgrund ved Samsøgade i Aalborg.

Projektet er placeret på grænsen mellem et gammelt villakvarter med murermestervillaer fra 1920´erne mod Bernstorffsgade og 4-5-etagers længehuse fra 1940-50´erne. Byggeriet består af 5 familievillaer i to plan samt 3 længer i 3 til 4 etager med lejligheder og ungdomsboliger. Alle boliger etableres med enten solorienterede altaner eller direkte adgang til det fri. Bebyggelsen er placeret på en skrånende grund, hvor terrænfaldet medvirker til at styrke opdelingen mellem familievillaerne mod syd og etageboligerne mod nord. De 3 længehuse er placeret som nord-sydgående bygninger, hvor den midterste længe er drejet ca. 20 grader i forhold til de øvrige. Det giver en rumlig variation, et individuelt tilhørsforhold og en intimitet i haveanlæggets fælles opholdsarealer. Boligerne mod Bernstorffsgade er udlagt som separate villaer med egen carport, tagterrasse og udeophold. Bygningerne fremstår i gedigne og robuste materialer med tegl som det dominerende materiale. På udvalgte steder giver reliefmurværk, sammen med en bevidst bearbejdning af altaner og vinduespartier en facademæssig variation og en menneskelig skala.

26.01.2018

RAMMEAFTALE MED DOMEA

Kjaer & Richter er sammen med Stokvad Rådgivende Ingeniører og ARKPLAN som underrådgivere udvalgt til rammeaftale for Domea i Vest.

Rammeaftalen gælder 3 år med mulighed for 1 års forlængelse.

Domea er en uafhængig bygge- og boligadministration, som administrerer 35.000 almene boliger

19.01.2018

VINDER AF KONKURRENCEN - BOLIGBEBYGGELSEN OASEN

I foråret 2017 indbød Calum fire teams til konkurrencen om et nyt boligområde i Aalborg. Nu har Calum i samråd med Aalborg Kommune og fagdommere udpeget et vinderprojekt tegnet af arkitektfirmaet Kjaer & Richter i samarbejde med entreprenørfirmaet HP-Byg og ingeniørfirmaet Svend Poulsen.
Bebyggelsen kaldet Oasen er på godt 16.000 m² boliger og indeholder 220 lejeboliger. Det arkitektoniske hovedgreb er enkelt og ligefremt, hvor en rationel plandisponering, landskabet og arkitekturen smelter sammen til én helhed. Den arkitektoniske ramme understøtter bygherres vision om et imødekommende, kvalitetsorienteret byggeri i en enkelt, robust og taktil arkitektur. Projektet tager udgangspunkt i stedets særlige ånd, og uderummene komplementerer og understøtter byggeriet og gør skalaen menneskelig.

”Vinderteamet har tilbudt en løsning, der på fineste vis transformerer et i forvejen tilbygget område og en tidligere grusgrav til et utroligt attraktivt boligområde med ekstraordinære grønne kvaliteter. Vores intention med dette projekt er at løfte niveauet for, hvordan vi kan forene bæredygtighed, det bynære liv og samtidig hente naturen ind i lejlighedsbeboernes hverdag” fortæller Jakob Axel Nielsen.

15.01.2018

LÆRINGSHUSET VÆRKET

Kjaer & Richter/Christensen & Co Arkitekter har sammen med 1:1 Landskab og Søren Jensen Ingeniører vundet den to-fasede konkurrence om Danmarks første folkeskole, der fra bunden er baseret på de såkaldte 21st Century Learning Skills.

Ifølge dommernes evalueringsrapport giver vinderforslaget mulighed for en foranderlig scenografi, der gør selve bygningen til et læringsværktøj.

I konkurrencens første fase deltog 3XN, Henning Larsen Architects, Christensen & Co Arkitekter/Kjaer & Richter, ADEPT/RUM arkitekter og C.F. Møller Danmark. Christensen & Co. Arkitekter/Kjaer & Richter gik sammen med Henning Larsen Architects videre til anden fase af konkurrencen.

læs mere

19.12.2017

JULEN 2017

Alle vores samarbejdspartnere nye som gamle sendes de bedste ønsker for julen og det nye år.

Vi vil ligeledes benytte lejligheden til at sige tak for året 2017. Vi ser frem til mange nye og spændende projekter og gode samarbejder i 2018.

Receptionen holder lukket i uge 52.

De bedste hilsner

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

15.12.2017

FØRSTE SPADESTIK IBA

Fredag d. 8. december var der første spadestik på IBA. Det blev markeret ved, at den første af 270 betonpæle blev hamret i jorden. I sin tale henviste rektor Niels Egelund til den lange vej fra byggeriets planlægning til det byggeri, som nu er under opførelse, og som han glæder sig til at flytte ind i.

IBA Erhvervsakademiet Kolding på 9.000 m² forventes at stå færdigt i 2019.

1. præmie i konkurrence vundet af Kjaer & Richter i samarbejde med Hoffmann, Niras og Gustin.

25.10.2017

Det nye Læringshus i NærHeden

Kjaer & Richter er sammen med Christensen & Co., 1:1 Landskab, Søren Jensen og konsulent Louise Opprud udpeget som én af to vindere, der går videre til fase 2 i konkurrencen om at skabe et visionært Læringshus til Hedehusenes nye bydel NærHeden i Høje-Taastrup Kommune.

Ambitionerne er høje for projektet på ca. 15.500 m², da Læringshuset skal rumme Danmarks første Scienceskole, SFO og daginstitution, alle baseret på de såkaldte 21st Century Learning Skills: Kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning og kollaboration kombineret med et stærkt fokus på teknologi og naturvidenskab.

”Læringshusets rammer skal understøtte en langt mere aktiv, undersøgende og eksperimenterende skoledag, hvor eleverne lærer ved at analysere, ideudvikle og løse problemer fra ’den virkelige verden’. Eleverne vil i høj grad arbejde tværfagligt, lige såvel som der er vægt på science – altså naturvidenskab og matematik – og teknologi”, forklarer Kurt Scheelsbeck, formand for udvalget for den ny skole i NærHeden, i en pressemeddelelse om projektet.

 

27.09.2017

FØRSTE SPADESTIK BUDOLFI PLADS

Den 25. september stod  direktør i Budolfi Plads, Kristian Højsleth, investor Eigild B. Christensen, borgmester Thomas Kastrup-Larsen, rådmand Hans Henrik og NCC’s områdedirektør Henrik Krogh Holm sammen om at tage det første spadestik til omdannelsen af Budolfi Plads. Med første spadestik er omdannelsen af en af Aalborgs mest centrale pladser til et levende byrum for alvor gået i gang. Projektet om ny Budolfi Plads i hjertet af Aalborg udføres efter 1. præmie i konkurrence vundet af Kjaer & Richter i samarbejde med NCC Construction, byMUNCH, by- og landskabsdesign og Balslev rådgivende ingeniører. Byggeområdet Budolfi Plads er på 7.200 m², pladsen bliver indrammet af bygninger med butikker, caféer, restauranter og lejligheder, og et grønt byrum etableres oven på et nyt parkeringsanlæg. ”Omdannelsen af Budolfi Plads bliver fantastisk for Aalborg Midtby og de mange mennesker, der færdes og bor i området. Et tidligere område med mange mursten og meget beton bliver til et levende, smukt og spændende byrum. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge arbejdet og til, at vi kan tage området i brug” udtaler borgmesteren.

læs mere

22.09.2017

Indvielse af Skødstrup Skole

De nye udvidelser og ombygning af Skødstrup Skole blev indviet ved et festligt arrangement tirsdag eftermiddag. Skolens 1.248 elever gik først en runde på skolen i én lang slange for at se de nye faciliteter. Undervejs var der godter, overraskelser. Derefter var der indvielse for skolens personale og samarbejdspartnere med et lille traktement, hvor skoleleder Mikkel Kruuse-Andersen holdt en tale med tak for tålmodighed og godt samarbejde.

Skolen er udvidet med nye faciliteter til indskoling/SFO samt mellemtrin/klub og nye faglokaler til science. Eksisterende ombyggede arealer er nyindrettet til administration og centralt personaleområde. Målet har været at flest mulige børn og voksne på skolen skal have gavn af den pædagogiske opdatering, som er fordelt som en række bygningsmæssige ”nedslag” i og omkring den eksisterende skolebygning.

 

18.09.2017

INDVIELSE AF SØNDERLANDSSKOLEN

Den nye Sønderlandsskole blev indviet fredag eftermiddag i dejligt solskinsvejr og med taler af borgmester, skoleleder m.fl. Herefter fortsatte arrangementet med teater, fællessang og koncert leveret af musikskolen. Skolens yngste elev klippede den røde snor, og gæsterne blev inviteret til rundvisning og musikalske indslag i den nye multisal. Skolens nye gårdrum dannede ramme om festlighederne, hvor gæster og alle skolens elever var samlet på siddetrapperne med udsigt til en sværm af balloner, der blev sendt op fra den nye, store legeplads på skolens tag.

Den nye skole rummer tre spor fra 0.-9. klasse samt musikskole og ny idrætshal. Skolens årgangsafdelinger er organiseret omkring et centralt fællesområde med pædagogisk læringscenter og samlingsfunktion i tilknytning til multisalen. For at kompensere for det forholdsvist lille grundareal midt i bykernen af Holstebro er skolen udformet med aktive tagflader og en serie af varierede, mindre gårdrum, som giver mulighed for udeundervisning i tilknytning til indendørsfunktionerne.

Projektet er udført i samarbejde med Søren Andersen Arkitekter, Rambøll og Wad Landskab efter 1. præmie i konkurrence.

05.09.2017

NY RAMMEAFTALE MED BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN

Kjaer & Richter har som en af fem rådgivere indgået en 4-årig rammeaftale med henblik på arkitektrådgivning for Boligforeningen Ringgården. Boligforeningen administrerer ca. 3700 boliger fordelt på 45 boligafdelinger og rammeaftalen omfatter bl.a. nybyggeri og renovering samt rådgivning omkring energioptimering.

Aftalen er tildelt Kjaer & Richter i team med Frost Larsen og Arkplan som underrådgivere.

16.08.2017

REJSEGILDE PÅ STIGSBORG BRYGGE

Det nye boligbyggeri Stigsborg Brygge, beliggende i Nørresundby, får en fantastisk udsigt til Limfjorden og Aalborgs havnefront. Der er tale om to hesteskoformede bygninger i op til seks etager, der terrasserer ned mod syd, alle 2, 3 og 4 værelses lejligheder får sydvendt terrasse, altan eller tagterrasse.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, tog det første spadestik i begyndelsen af oktober 2016, og i går holdt han tale ved rejsegildet. Han kaldte investorerne first movers, da byggeriet er startskuddet for gennemførelsen af den ambitiøse masterplan for udbygningen af Stigsborg.

Den første bygning med 43 lejligheder er indflytningsklar primo 2018.

04.07.2017

SOMMERFERIE 2017

Sommeren er over os, og sommerferien nærmer sig. Receptionen holder lukket i uge 29 og 30, men tegnestuen kan kontaktes via mail eller direkte numre.

Kjaer & Richter ønsker alle en rigtig god sommer.

 

29.05.2017

RETHINK arkitektur – indvielse af ROTUNDA

Henny og Johan Richters Fond har bidraget til realiseringen af ROTUNDA, der er vinderprojektet fra Arkitektforeningen Østjyllands åbne 100 timers konkurrence om en midlertidig pavillon til Kulturhovedstaden Aarhus. Projektet er tegnet af arkitekterne Marie Joo Thorup og Troels Skov-Carlsen.

For Kjaer & Richters direktør Ole Madsen faldt det helt naturligt at støtte netop dette projekt, da konkurrencens koncept, og ROTUNDA som resultat, er en flot repræsentant for det formål, fonden står for.

24.05.2017

INSPIRATIONSUDFLUGT

Forårsudflugten 2017 gik  i år til det sydjyske. Programmets første punkt var VUC i Haderslev, herefter så vi Vadehavscenteret, Kannikegården og Domkirkepladsen i Ribe og til sidst vores eget idræts- og Kulturcenter Magion i Grindsted.

Efter en spændende dag i dejligt solskinsvejr sluttede vi dagen af med fællesspisning på tegnestuen, hvor dagens arkitekturoplevelser blev diskuteret livligt. 

28.04.2017

PRAKTIK EFTERÅRET 2017

KJAER & RICHTER søger for øjeblikket efter dygtige og motiverede praktikanter og studiemedhjælpere, som kan blive en del af vores team det kommende efterårssemester. Vi kan tilbyde dig et kreativt og spændende arbejdsmiljø, hvor erfarne arkitekter er med til at sikre, at du får den rette faglige vejledning i dit praktikforløb. Som praktikant vil du indgå som en integreret del af teamet i vores konkurrence- og skitseringsafdeling og deltage i en bred vifte af arbejdsopgaver fra skitsering og idéudvikling til 3D-modellering, modelbygning og udarbejdelse af præsentationsmateriale. Vi forventer, at du som praktikant er nysgerrig på faget, engageret, positiv og har mod på at udfordre og udvikle dig selv. Du er en kyndig formgiver med fokus på funktionalitet og æstetik, ligesom du er tryg ved både at arbejde selvstændigt med opgaver og indgå i teams. Vi ser gerne, at du er en erfaren bruger af Adobe-pakken, at du kan 3D-modellere i SketchUp eller Rhino, samt at du har kendskab til Autocad.

se opslag

24.04.2017

Indvielse af SKOLE+ projekt på Mosedeskolen

Fredag d. 21. april var undervisningsministeren, Greve Kommune, formanden for Danske Skoleelever, parterne bag SKOLE+ samt mange lokale fra foreningslivet mødt op til indvielse af Mosedeskolens nye bevægelseslandskab. De nye faciliteter skal motivere elever og lærere samt det lokale foreningsliv til mere aktivitet og bevægelse i dagligdagen.

Skole+ kampagnen viser eksempler på, hvordan landets skoler kan indrettes, så de giver børn og voksne lyst til at være aktive - både i og efter skoletid. Danmarks Idrætsforbund, Realdania samt Lokale og Anlægsfonden står bag kampagnen.

06.03.2017

DET NYE GODSBANEKOLLEGIE I AARHUS

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter vinder i samarbejde med Dansk Boligbyg Ingeniørfirmaet Søren Jensen og Opland Landskabsarkitekter, konkurrencen om Godsbanekollegiet i Aarhus ca. 14.400 m² med 349 boliger og fællesfaciliteter for AAB og for Kollegiekontoret. Uddrag fra dommerbetænkningen:

”Visionen om at skabe et byggeri, hvor fællesskabet er i højsæde lykkes for dette projekt, som der arbejdes med ude og inde i mange forskellige niveauer og størrelser. Studiestrædet og placeringen af fælles aktiviteter både ude og inde understøtter fællesskabet og det tilfældige møde. Endvidere skabes der liv og fællesskab af mindre karakter på de mange tagterrasser. Det markante tårn skaber en god kontekst til den omkringlæggende bebyggelse og giver kollegiet den kant og robusthed bygherrerne efterspørger samtidig med, at materialerne holdes i godsbanens nuværende stil. Projektet har åbenlyse kvaliteter på alle parametre: fra hovedgreb og tilpasning til konteksten, æstetik, disponering af udearealer, opfyldelse af bygherrens visioner til funktion i boliger og fællesarealer.”

Læs mere

20.02.2017

INDVIELSE AF NY TERMINAL OG BANEGÅRDSPLADS I HERNING

Indvielse af en ny terminalbygning og samlet banegårdsplads i Herning.

Renoveringen af banegårdspladsen er et reaultat af 1en konkurrence vundet af CC Contractor som totalentreprenør og projektteam bestående af Kjaer & Richter, Labland/Rosseel og Niras.

Visionen var et trafikalt knudepunkt der kan forbedre overskueligheden for brugerne af den kollektive trafik, etablere gode ventefaciliteter og skabe en inviterende ankomst til byen med god sammenhæng til bymidten.

Indvielsen blev fejret gennem hele dagen med kaffe og croissanter til borgerne, musik ved DSB's jernbaneorkester taler ved Finn Stengel Petersen (S), formand for Herning Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Jørgen Rasmussen, regionschef i DSB, samt Jens Erik Sørensen, direktør i Midttrafik.

30.01.2017

BRABRAND BOLIGFORENING RAMMEAFTALE FOR NYBYGGERI

Kjaer & Richter er udvalgt til en 4-årig rammeaftale vedr. nybyggeri for Brabrand Boligforening.

I stærk konkurrence opnåede vi det højeste antal point i tilbudsfasen. Vi ser frem til et godt samarbejde med Brabrand Boligforening, der er en almen boligforening med over 5.000 boliger i 24 afdelinger i Aarhus og omegn.

21.12.2016

JULEN 2016

Hermed sendes alle vores venner og samarbejdspartnere de bedste ønsker for julen og det nye år.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak for året 2016, med ønsket om et fortsat godt samarbejde i 2017, hvor vi ser frem til mange nye og spændende projekter.

Receptionen holder lukket i uge 52.

De bedste hilsner

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

14.12.2016

RAMMEAFTALE FOR UDENRIGSMINISTERIET

Kjaer & Richter er sammen med MOE udvalgt til en 4 årig rammeaftale om Udenrigsministeriets ”ejendomme med særlig bevaringsværdig dansk arkitektur”.

De statsejede ejendomme omfatter bl.a. ambassader og konsulater og er hver især eksempler på unik dansk bygningskunst i udlandet. Aftalen har til formål at bevare og værne om de arkitektegnede bygninger, hvor danske designtemaer såsom enkelthed, stilrenhed og arbejde med lys og imødekommende udtryk, på fin vis er kombineret med lokale arkitektoniske skikke. 

07.12.2016

NY ORGANISATION I ARKITEKTFIRMAET KJAER & RICHTER

Ledelsen i Kjaer & Richter har besluttet at gennemføre en ny ledelsesstruktur, hvor den daglige ledelse varetages af firmaets to indehavere Peter Sand og Ole Madsen samt Per Nielsen, der indtræder i  en nyoprettet stilling som tegnestuechef. Kjaer & Richter har derfor nedlagt stillingen som administrerende direktør og har i fælles forståelse afbrudt samarbejdet med tidligere direktør.

Organisationsændringen er sket pr. 1. december 2016

02.12.2016

NYT PLEJECENTER I STRUER

Kjaer & Richter har i samarbejde med Stokvad, Wad Landskab og FN tegnestuen vundet projektkonkurrencen om nyt plejecenter med 48 plejeboliger, samt servicecenter, på en industrigrund midt i Struer.

Forslaget har formået at disponere boenheder og boliggrupper på en meget overbevisende måde, der til fulde tilgodeser Struer Kommunes ønsker og forhåbninger til indretningen. Der er fra alle boliger direkte udgang til fællesarealerne, der er lyse og veldisponerede med mulighed for stor fleksibilitet i indretningen. Personalekontor er optimalt placeret i forhold til indgangen med mulighed for udsyn til fællesarealerne. Fra fællesarealerne er der direkte udgang til beskyttede udeopholdsterrasser i gårdrummet. Indgangsnichen udgør en bufferzone mod fællesarealerne, og vægfladerne her giver mulighed for via farver, billeder mv. at sætte sit eget præg på indgangssituationen, og der er også mulighed for en mindre møblering på kanten af fællesskabet. Forslaget disponerer med et dørparti mellem badeværelse og soveværelse, der gør det muligt at skabe stor åbning rummene imellem, således at arbejds- og vendeareal kan deles mellem rummene.”

24.11.2016

REJSEGILDE RÅDHUSHAVEN

Den 17. november var der indbudt til rejsegilde på Rådhushaven. Trols Bidstrup Hansen, formand for boligselskabets hovedbestyrelse, Borgmester Leon Sebbelin og områdedirektør Henrik Krogh Holm fra totalentreprenørfirmaet NCC udtrykte alle i deres taler stor ros for det gode samarbejde mellem alle projektets involverede parter.

Trods det kolde og våde vejr var, foruden deltagelse af håndværkerne, et stort fremmøde af lokale borgere samt repræsentanter for både boligselskabet og kommunen.

De 37 nye boliger skal stå klar til indflytning i august 2017, og der er allerede stor søgning på boligerne, hvor udlejningen går i gang til december.

17.10.2016

CLAY keramikmuseum Danmark

Den 1. oktober uddelte Middelfart Kommune, i et samarbejde med Arkitektforeningen og Huset, den traditionsrige Årets Arkitekturpris i Middelfart, der i 2016 gik til fire vindere heriblandt udvidelsen af CLAY Keramikmuseum Danmark.

Årets dommerbegrundelse for tildelingen:

”Arkitekten bag den nylige udvidelse af Grimmerhus roses for "på eksemplarisk vis at have løst den udfordrende opgave at binde nyt og gammelt sammen til en ny og sammenhængende helhed til glæde for keramikmuseets mange gæster"

CLAY er opført efter projektkonkurrence i et samarbejde mellem arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Henry Jensen - Rådgivende ingeniører og Wad Landskab

13.10.2016

PRAKTIK FORÅRET 2017

Har du lyst til at blive en del af Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, så leder vi i øjeblikket efter dygtige og engagerede praktikanter til at blive en del af teamet i det kommende forårssemester. Vi er en dynamisk tegnestue med ca. 40 ansatte,  der beskæftiger sig med alt fra boligbyggeri, skoler, univesiteter, til kulturarv, kulturinstiturioner mm. Vi tilbyder et kreativt og spændende arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for at tage del i tegnestuens positive udvikling. Du vil indgå som en naturlig del af konkurrence-/skitseringsteamet, hvor dygtige arkitekter vil sikre du får den rette faglige vejledning undervejs i dit praktikforløb.

Vi ser gerne at du er nysgerrig på faget, samt en kyndig formgiver, med interesse i at skabe funktionelle og æstetiske projekter, og at du både er tryg ved at arbejde selvstændigt med opgaver og indgå i teamarbejde. Men vigtigst af alt er, at du har en positiv indstilling til de forskelige opgaver, du præsenteres for.

se opslag

10.10.2016

Plaza - strandvejen 3

Præmieret for fin modernistisk afslutning på den centrale havnefront i Aalborg.

Plaza indeholder  ungdomsboliger, ejerboliger og erhverv. Byggeriet er udført for Nørresundby Boligselskab og Calum A/S med Kjaer & Richter som arkitekt, Svend Poulsen som ingeniør og HP Byg som entreprenør.

Begrundelse for præmieringen:

”Ved Limfjordsbroen vis a vis højhuset fra 1955 er der opført et modernistisk byggeri i lyse materialer og farver. Byggeriet er enkel og ærligt i sit formsprog, og udmærker sig særligt ved sin arkitektoniske kvalitet, såvel i håndværket indendørs som i sine udsigtskvaliteter. Der er skabt gode muligheder for udendørs ophold, hvor den lille offentlige forplads mod Strandvejen byder gæster velkommen med et indbydende foyer område.”

05.10.2016

KulturRummet – første spadestik

30. september tog formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i Thisted Kommune Niels Jørgen Pedersen det første spadestik til byggeriet KulturRummet, som er Thisteds nye, grønne og åbne kulturhus. Det var en festlig dag, der blev fejret med et musisk indslag leveret af Musikskolen i Thy.

KulturRummet består af tre elementer:

• Christiansgave – grøn kulturarena & eksperimentarium 
• URT & Plantagehuset – center for ungdomsliv & kreativitet 
• Musikskolen & biblioteket – center for inspiration & læring

Teamet bag konkurrencen er Kjaer & Richter som totalrådgiver i samarbejde med Raabys tegnestue, LABLAND samt A&I Rådgivende Ingeniører.

04.10.2016

PRÆMIERING - SNEJBJERG SKOLE OG MULTIHALLER

På Arkitekturens Dag blev Snejbjerg Skole og Multihaller præmieret.


”Prisen tildeles et overbevisende projekt, som tilpasser sig landskabet samt binder mange forskellige bygninger sammen til en helhed. Bygningskroppene skaber spændende rum mellem sig, som inspirerer til leg og læring samt fungerer som indgange til de forskellige skoleafsnit.

Skolens placering mellem by og landskab giver byggeriet et dynamisk og varieret udtryk, når man bevæger sig rundt i området.”
Byggeriet til Snejbjerg Skole er udført i et samarbejde med CC Contractor, arkitektfirmaet Kjaer & Richter, Midtconsult og VEGA Landskab

30.09.2016

Frederikshavn Byfonds Arkitekturpris

Motivering for valg af maritime and polytechnic college MARTEC

”Der er her tale om et omfattende byggeri, med totalt renoverede skole- og fællesarealer, udvidelser af eksisterende bygninger samt opførelse af nye bygninger. I forbindelse med ombygningerne og nybyggeriet er der skabt et yderst harmonisk og stærkt bygningsudtryk. Nybyggeriet er således blevet forbilledligt koblet sammen med de ældre tidstypiske bygninger med deres gule mursten og flade tage. Uddannelsescenteret fremstår i dag som en flot helhed uanset "mødet" mellem to forskellige arkitekturretninger. Det samlede om- og tilbygningsprojekt har givet et arkitektonisk løft til de eksisterende bygninger. Stedet er tilført større oplevelser og brugsmuligheder, og samtidig er markedsværdien som attraktiv uddannelsesinstitution højnet.” Arkitekt Hans Tyge Pedersen sagde ved præmieoverrækkelsen ”at det kunne være et mareridt for en arkitekt at skulle bygge nyt, renovere noget gammelt og alligevel få det til at se ud som helhed, men det havde man klaret i fin stil her, hvor arkitektfirmaet Kjaer & Richter havde slået stregerne, som totalentreprenøren Trigon havde ført ud i livet med støtte fra rådgivningsfirmaet Cowi.”

02.09.2016

Første spadestik Arden Skole

Ombygningen af Arden Skole blev mandag den 22 august påbegyndt med første spadestik af udvalgsformand for Børn og Familie Svend Madsen og elevrådsformand Helene Frimann.

Arden Skole forvandles fra et traditionelt skolebyggeri til en moderne, rummelig og sammenhængende skole med fleksible læringsmiljøer, der signalerer stor faglighed og inspirerer til leg og læring.Frem til årsskiftet 2017/2018 hvor byggeriet skal stå færdigt, vil personale og skolebestyrelse igangsætte en værdiproces, som forældre og elever også bliver inddraget i.

Vi ser frem til en skole med et stort pædagogisk læringscenter i byggeriets hjerte – og nogle sammenhængende gode lærerum og værerum for skolens elever og personale” udtaler skoleleder Jan Nielsen.

Kjaer & Richter vandt i samarbejde med akademiingeniør Svend Poulsen A/S og landskabsarkitektfirmaet Gustin A/S arkitektkonkurrencen om omdannelse og udvidelse af Arden Skole i efteråret 2015

26.08.2016

I hjertet af Aalborg

På en helt unik beliggenhed få meter fra Limfjorden, lige midt i byens og havnens liv, afholdte Nørresundby Boligforening fredag d. 19. august indvielse af ny administration og 84 ungdomsboliger.

Projektet er en del af Plaza, der ligeledes indeholder familieboliger og erhverv. Det samlede bygningsanlæg er opført oven på en bastion indeholdende p-kælder. Byggeriet åbner sig mod Limfjorden med udsigt fra det hævede ”Plazatorv”, der er skærmet fra gadeniveauets trafikstøj.

”Plazatorvet” udgør sammen med alle etagernes fællesaltaner og tagterrassen rammen for det sociale udeliv for ungdomsboligerne.

Kjaer & Richter har udviklet projektet i samarbejde med Nørresundby Boligforening.

19.08.2016

Kjaer & Richter ”går i højden"

Under stormen i slutningen af november 2015 blev fløjstængerne under vejrhanerne på Aarhus Domkirkes søndre og nordre kortårne mod øst stærkt beskadigede.

Fløjstængerne fastholder vejrhanerne til spirenes tagkonstruktioner. Forholdene er nu udbedret, og vejrhanerne kan igen vejre efter vinden i de næste mange år.

Sideløbende blev vejrhanen på Domkirkens hovedspir mod vest efterset. Vejrhanen sidder i 93 meters højde, derfor blev en stor mobilkran rekvireret, og besigtigelsen blev udført fra kurv hejst op fra mobilkranen.

Heldigvis viste der sig ingen tegn på beskadigelser eller tæringer. En enkel løs rosetskive blev dog nittet fast.

18.08.2016

INDVIELSE AF NY IDRÆTSHAL - ÅRHUS STATSGYMNASIUM

Fredag den 12. august blev den nye idrætshal ved Århus Statsgymnasium indviet med taler af gymnasiets bestyrelsesformand Peder Østergaard, rektor Dorte Fristrup samt rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek.

Udvidelsen er sidste etape i en generel opdatering og udbygning af gymnasiet, der oprindeligt blev tegnet af Gravers og Richter sidst i 50’erne. Bygningsanlægget blev fredet i 2003 hvilket har stillet særlige krav til både istandsættelser og udbygninger. Der er arbejdet med at videreføre de karakterbærende arkitekturtræk i nybygningerne således at gymnasiet fortsat fremstår som et homogent anlæg. Sammenbygningen mellem den eksisterende gymnastiksal og idrætshallen etableres under terræn, hvor kun 4 ovenlys afslører forbindelsen mellem det eksisterende og det nye, herved skabes der en respektfuld afstand mellem "nyt og gammelt".

Kjaer & Richter har stået for design og bygherrerådgivning og hallen er opført i totalentreprise med TL-Byg som totalentreprenør.

12.08.2016

INDVIELSE AF LYKKESGAARDSKOLEN

I 2013 udskrev Varde Kommune en konkurrence for udvidelse, renovering og pædagogiske opdatering af Lykkesgaardskolen. Nybygningen samler skolen under ét tag og et nyt ”strøg” kulminerer i en aktivitetsplads, der bliver et naturligt samlingspunkt om aktiviteter for børn og voksne.

1. skoledag 2016 på Lykkesgårdskolen blev torsdag fejret med flot indvielse af den nye skole, hvor en talerrække med bl.a. elevrepræsentanter fra forældrebestyrelsen, skolelederen Claus Fog samt formand for udvalget Børn og Unge Per Rask Jensen, blev afsluttet med sang og is til alle.

Projektet er udført i et samarbejde mellem KG Hansen som totalentreprenør, Kjaer & Richter, Ingeniørgruppen Varde, DNA Arkitekter og Vibeke Rønnow Landskab.

06.07.2016

SOMMERFERIE

Kjaer & Richter ønsker alle en rigtig god sommerferie.

Receptionen holder lukket i uge 29 og 30, men tegnestuen kan kontaktes via mail eller direkte numre.

01.07.2016

KJAER & RICHTER VINDER BUDOLFI PLADS I HJERTET AF AALBORG

Kjaer & Richter vinder, i samarbejde med NCC Construction Danmark A/S, byMUNCH, by- og landskabsdesign og Balslev rådgivende ingeniører A/S, omdannelsen af ny Budolfi Plads i hjertet af Aalborg.
Budolfi Plads skal omdannes til et imødekommende bymiljø og en destination for byens borgere og besøgende. En stor del af området bliver fremover en attraktiv, grøn plads, der medvirker til at sammenbinde gågaderne. Pladsen etableres ovenpå en offentligt tilgængelig p-kælder, og i kanten af pladsen skal der etableres butikker, caféer og boliger, der kan være med til at understøtte midtbyens by- og handelsliv.

"Vi har med vinderprojektet fået et rigtig flot forslag til omdannelse af Budolfi Plads. Det lever fuldt ud op til vores visioner - både på pris og projekt. Som en af Aalborgs mest centrale pladser og med Budolfi Kirke som nabo skal området selvfølgelig behandles med stor omhu. Derfor er vi rigtig glade for det fremragende forslag, der har vundet udbuddet" udtaler borgmester, Thomas Kastrup Larsen.

Læs mere

01.06.2016

FORÅRSTUR TIL BUDAPEST

I 24 grader og høj solskin har tegnestuen været på en 3 dages tur til Budapest.

Turen var fyldt med godt humør samt spændende og interessante oplevelser. Vi besøgte bl.a. det  renoverede Eiffel Palace der er både BREEAM og LEED certificeret, Eiffels Nyugati banegård, House of Terror, Sct. Stephens Basilika, rekonstruktionen af parlamentspladsen og byens park. På MÜPA - Arts and Music Center - koncertsale, musikskole og museum, havde vi arrangeret en rundvisning.

Budapest er også byen med de mange smukke Art Nouveau bygninger som Paris Department Store, det flotte konditori café Gerbeaud, med alskens skønne konditorkager, og Gellért Badene, hvor der blev tid til afkøling.

Foruden de kulturelle og arkitektfaglige oplevelser havde vi skønne kollegiale stunder med dejlig mad og liflige ungarske vine.

25.05.2016

SKOLEN I BYDMIDTEN, HELSINGØR

Kjaer & Richter vinder i samarbejde med ingeniørfirmaet Lyngkilde og 1:1 landskab konkurrencen om ”Skolen i Bymidten” i Helsingør. Tirsdag eftermiddag blev projektet præsenteret og kontrakten underskrevet af borgmester Benedikte Kiær. Vigtige temaer for projektet har været indpasning til konteksten i den gamle historiske bymidte samt innovative læringsmiljøer til udskoling, idræt og musik. Den fremtidige skole vil, med nybygninger til idræt, udskoling og musikskole samt ombygning og renovering af skolens bevaringsværdige bygninger, være et åbent og aktivt kulturtilbud i samarbejde med det omgivende samfunds kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv. Projektet har en samlet budgetramme på ca. 300 mio.

Læs mere

24.05.2016

KJAER & RICHTER VINDER IBA ERHVERVSAKADEMI I KOLDING

I samarbejde med entreprenørfirmaet Hoffmann, ingeniørfirmaet Niras og Gustin Landskab har Kjaer & Richter vundet konkurrencen om et nyt erhvervsakademi i Kolding. Erhvervsakademiet har et areal på ca. 10.000 m2 og ligger centralt placeret på Gimbelgrunden.

Læs mere

19.05.2016

SPARRINGSPARTNER TIL KURSUSFORLØB

Kjaer & Richter deltager som sparringspartner for lærere og studerende på Arkitektskolen i et kursusforløb om en idékonkurrence for tilbygning til Aarhus Katedralskole.

Forløbet har det overordnede mål, at de studerende får viden om strategier og begreber inden for de arkitektfaglige felter: Transformation og skolebyggeri. Herudover introduceres de studerende til en praksislignende situation med indblik i, hvordan arkitektens professionelle arbejdsproces forløber.

21.04.2016

FØRSTE SPADESTIK RÅDHUSHAVEN

Den 19. april 2016 tog formand for Boligselskabet Nordjylland Trols Bidstrup Hansen og Borgmester Leon Sebbelin første spadestik til den nye boligbebyggelse Rådhushaven i Støvring.

Bebyggelsen er beliggende centralt i Støvring, ved det tidligere rådhus, og indeholder 37 nye boliger fordelt på 7 rækkehuse og 30 lejligheder foruden en dagligvarebutik. Der er allerede skrevet 110 op til boligerne, som vil stå færdig august 2017.

Læs mere

18.04.2016

KJAER & RICHTER SØGER PRAKTIKANTER EFTERÅR 2016

Kjaer & Richter søger ambitiøse arkitektpraktikanter og studiemedhjælpere til vores tegnestuer i Aarhus og København til efteråret 2016.
Kjaer & Richter har siden tegnestuens etablering arbejdet med private og offentlige planlægnings- og byggeopgaver i ind- og udland. Arbejdsområderne omfatter et bredt spekter af opgaver, der i type og størrelse spænder fra store udbygningsplaner, kultur- og musikhuse, sportsanlæg, administrations-, undervisnings- og boligbyggeri til procesrådgivning og design opgaver. Vi søger praktikanter, der er målrettede og engagerede i faget - og som har mod på at byde ind med masser af gåpåmod og kreativitet. Du skal kunne arbejde selvstændigt med opgaver og have gode samarbejdsevner, da du vil blive en naturlig del af tegnstuens team af dedikerede arkitekter og konstruktører.

se opslag

 

24.03.2016

Indvielse af Maskinmesterskolen Martec

Den 11. marts 2016 blev udvidelsen og opdateringen af Maskinmesterskolen Martec i Frederikshavn indviet efter en byggeperiode på blot 11 måneder. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilliget 10 mio. kroner til projektet, der har resulteret i nye, lyse opholds- og arbejdszoner, renovering af eksisterende og tilføjelse af nye undervisnings- og gruppelokaler samt en energirenovering.

Direktør Pia Ankerstjerne udtaler:

”Renoveringsprojektet er en strategisk satsning med henblik på at sætte MARTEC på landkortet som et moderne, internationalt anerkendt, maritimt og polyteknisk uddannelsescenter. Det moderniserede studiemiljø er et vigtigt element i arbejdet frem mod denne vision. MARTEC kan nu tilbyde vores mange studerende, kursister og ansatte et arbejds- og studiemiljø i topklasse.” 

02.02.2016

Rejsegilde Aarhus Statsgymnasium

Der var godt travlt ved de to opstillede pølsevogne ved Århus Statsgymnasium fredag den 22. januar, da alle elever var inviteret til rejsegilde på den nye idrætshal. 

Både formanden for bestyrelsen Peder Østergaard og direktør Jens Nielsen fra TL Byg holdt tale. Rektor Dorte Fristrup takkede for godt arbejde og fortalte, at hun ser frem til, at gymnasiet kan tage de nye idrætsfaciliteter i brug.

Med færdiggørelsen af den nye idrætshal og renovering af de eksisterende gymnastiksale, omklædningsfaciliteter samt gymnasiets forplads er Århus Statsgymnasium klar til at imødekomme fremtidens behov og udfordringer.

18.12.2015

JULEN 2015

Hermed sendes alle vores venner og samarbejdspartnere de bedste ønsker for julen og det nye år.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak for året 2015, med ønsket om et fortsat godt samarbejde i 2016, hvor vi ser frem til mange nye og spændende projekter.

Receptionen holder lukket i uge 53.

De bedste hilsner

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter

27.11.2015

INDVIELSE AF INSTITUT FOR KEMI OG BIOVIDENSKAB SAMT INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSVIDENSKAB

Det nye byggeri på ialt 10.700 m² for Institut for Kemi og Biovidenskab samt Institut for Medicin og Sundhedsvidenskab på Aalborg Universitet er arbejdsplads for godt 100 ansatte og 450 studerende.

Byggeriet der blev taget i brug foråret, er nu officielt indviet. Efter en lang talerække med bl.a. Rektor Per Michael Johansen, projektdirektør i BYGST Jan Quitzau Rasmussen og Borgmester Thomas Kastrup Larsen blev ”snoren” klippet på ”Forskertorvet”, som er bygningens centrale omdrejningspunkt.

 

24.11.2015

KJAER & RICHTER VINDER RENOVERINGEN AF LØVVANGSKOLEN I NØRRESUNDBY

Som underrådgiver til COWI Aalborg har Kjaer & Richter vundet tilbudskonkurrencen om PCB- og profilrenovering af Løvvangskolen, en byggeopgave til 60 mio. kr.

Visionen for projektet er, at en målrettet opdatering af skolens fysiske rammer, som profilskole for ENTREPRENØRSKAB, skal styrke Aalborg Kommunes målsætning om at skabe et attraktivt læringsmiljø, der kan trække distriktets børn tilbage på skolen.

Teamets intentioner for Løvvangskolen er således at skabe et motiverende og ”let-aflæseligt” lærings- og fritidsmiljø for skolens forskellige elevgrupper og personale. En skole der åbner sig mod lokalmiljøet med tilgængelige faciliteter, der understøtter skolens profil om ”Skolen ud i virkeligheden og virkeligheden ind i skolen”.

18.11.2015

KJAER & RICHTER VINDER UDVIDELSEN AF NØRRE SNEDE SKOLE

I samarbejde med totalentreprenør C.C. Contractor i Herning, Rambøll og Labland har Kjaer & Richter vundet konkurrencen om Nørre Snede Skole.
Opgaven omfatter nybygning med udskoling, hjerterum og bibliotek. Ombygningen indeholder mellemtrinnet og faglokaler.
Projektet blev enstemmigt valgt med bedste karakter på alle de vurderede punkter.

Skolebestyrelsesformand Jacob Bruun udtaler:
”Det bliver godt. Det hele hænger sammen - arkitekterne har virkelig ramt plet. Og jeg er sikker på, at det bliver godt for hele byen. Nu kan skolen for alvor blive et kulturcentrum. Og jeg er overbevist om, at det er fremtidssikret. Mine børnebørn kommer sandsynligvis til at gå her”.

04.11.2015

KJAER & RICHTER VINDER UDVIDELSE AF ARDEN SKOLE

I samarbejde med akademiingeniør Svend Poulsen A/S og arkitektfirmaet Gustin A/S har Kjaer og Richter vundet arkitektkonkurrencen om Arden Skole.

Opgaven omfatter ombygning og energirenovering af skolens nuværende rammer samt en udvidelse med nyt pædagogisk læringscenter, hjemområde for udskoling samt afsnit for personale og administration.

Med en bygningsmæssig tilføjelse forenes nyt og eksisterende, og skolen vil opleves som én samlet skole.

Uddrag fra dommerkomiteens bemærkninger:

”Det overordnede arkitektoniske greb er meget overbevisende både i disponering og udtryk. Med dette forslag opnås en arkitektur, der både er nutidig, klassisk og ”langtidsholdbar”. Indretning og beskrivelse vidner om stor erfaring med skolebyggeri”.

04.11.2015

INDVIELSE GRENAA KOSTAFDELING

Grenaa Gymnasium har netop fejret indvielsen af kostafdelingens nye Elevbygning, samt den nye om- og tilbygning af Fællesbygningen. Rektor, Ole Fjord, omtalte i sin velkomsttale udvidelsen som et kæmpeløft for kostafdelingen, der giver alle kostskoleelever meget bedre rammer for deres uddannelsesophold.

Den nye Elevbygning, som nu er døbt ”Fjords Hus”, rummer nye elevværelser med fælles Te-køkken og vaskeri.

Fællesarealerne er opdateret gennem om- og tilbygning med bl.a. stort fællesrum, tv- og biografrum og renoverede udearealer.
Samtidig er der etableret forbedrede faciliteter og tidssvarende arbejdsforhold for ansatte i køkkenet.

30.10.2015

KJAER & RICHTER SØGER PRAKTIKANTER

Kjaer & Richter søger 2-3 arkitektpraktikanter til vores tegnestue i Aarhus og en arkitektpraktikant til kontoret i København.

Vi søger praktikanter, der er målrettede og engagerede i faget - og som har mod på at byde ind med masser af gåpåmod og kreativitet. Du skal kunne arbejde selvstændigt med opgaver og have gode samarbejdsevner, da du vil blive en naturlig del af tegnstuens  team af dedikerede arkitekter og konstruktører. Derudover forventer vi, at du er kyndig i de programmer som Adobe,  AutoCad, Sketch-up/Rhino, samt at du er lærenem og generelt har en positiv indstilling til de opgaver, du præsenteres for.

Se opslag

26.10.2015

NYBORG SLOT

Kjaer & Richter er i samarbejde med Frank Maali og Gemma Lalanda, Niras, SLA, Balslev, Bente Lange, Keld Abrahamsen samt Kvorning Design blandt de tre teams, der er udvalgt til fase 2 i konkurrencen om Nyborg Slot.

Læs mere

26.10.2015

KJAER & RICHTER VINDER KULTURRUMMET I THISTED

I samarbejde med Raabys tegnestue, LABLAND samt  A&I Rådgivende Ingeniører har Kjaer og Richter vundet arkitektkonkurrencen om KulturRummet i Thisted.

KulturRummet omfatter en ny musikskole, et nyt ungdomshus samt mindre ombygninger af henholdsvis bibliotek og Plantagehuset.
En serie af offentlige bygninger, organiseret i periferien af byparken Christiansgave, som tillige vitaliseres  med henblik på at generere flere aktiviteter og brugere.

Uddrag fra dommerkomiteens  bemærkninger:
Samlet set er det dommerkomiteens opfattelse, at forslaget er fint indlevet i programmets forskellige delelementer og de enkelte brugergruppers særlige karakter, og ikke mindst med udformning af den nye musikskole vil tilføre Thisted et velfungerende og grundlæggende bæredygtigt kulturbyggeri.    

Læs mere

09.10.2015

HJØRRING KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2015

Onsdag den 7. oktober blev Amtmandsboligen præmieret.

Begrundelse for præmiering:
En smuk og fuldendt restaurering og indretning af en historisk bygning til nutidige funktioner. Restaureringen er gennemført til perfektion og med stor omhu ned til mindste bygningsdetalje i respekt for husets arkitektur, materialer og håndværksmæssige detaljer. Haveanlægget er genskabt i et forenklet udtryk med udgangspunkt i den oprindelige disponering. Haven indbyder til ophold og fungerer som en ny fodgængerpassage midt i byen. Amtmandsboligen

Læs mere
 

08.10.2015

REJSEGILDE PLAZA MED UDSIGT TIL FJORDEN

Ved rejsegildet på Plaza i Aalborg blev der holdt taler af direktør Jakob Axel Nielsen, Calum A/S, direktør Lars Emborg, Nørresundby Boligselskab og borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Nørresundby Boligforening flytter deres administration til Plaza og får opført 84 ungdomsboliger. Sammen med beboerne i de 31 ejerlejligheder får Nørresundby Boligforening en fremragende udsigt over fjorden.

se video

24.09.2015

KONFERENCE OM FREMTIDENS SKOLE

D. 30. september er arkitekt,  Liv Bach Henriksen en af oplægsholderne på Nohr-con’s konference om fremtidens skole.

Oplægget omhandler projekt til ombygning af Mosedeskolen i Greve, der er en del af Skole+ kampagnen. Skole+ er et initiativ, der skal være med til at vise nye veje til, hvordan skolen kan indrettes, så den inviterer til mere idræt og bevægelse. 
 

Tilmelding til konferencen: 

http://www.nohr-con.com

25.08.2015

INDVIELSE AF SNEJBJERG SKOLE OG SNEJBJERG HALLERNE

Indvielse af Snejbjerg Skole og Snejbjerg hallerne fredag den 14. august efter to års byggearbejder.

Ved indvielsen var der festlige musikindslag fra de yngste elever og skolens kor kombineret med taler af blandt andre undervisningsminister Ellen Thrane Nørby og Hernings borgmester Lars Krarup. 

Undervisningsministeren hæftede sig ved de varierende fysiske rammer, i relation til skolereformen, med ordene: ”I gør skolereformen til virkelighed” og samtlige talere opfordrede eleverne til at passe godt på skolen, så den – også for fremtidige elever - bliver et rart sted at være.

Byggeriet er resultatet af en totalentreprisekonkurrence vundet i 2012 med C.C. Contractor som totalentreprenør.

10.07.2015

SOMMERFERIE

Sommeren er over os, og en stor del af tegnestuen holder sommerferie i uge 29 og 30.

Receptionen holder lukket i uge 29, 30 og 31, men tegnestuen kan kontaktes via mail eller direkte numre.

Hos Kjaer & Richter har vi haft travlt op til sommerferien. Vi er i gang med en masse nye projekter, blandt andet udvikling og projektering af skoler, boliger samt projekter indenfor formidling og kulturarv. 

Kjaer & Richter ønsker alle en rigtig god sommer.

10.07.2015

SKOLER I NORDDJURS

Totalrådgivning af fire byggeprojekter vedr. skoleområdet i Norddjurs Kommune.

Byggeprocessen er netop opstartet med program og helhedsplan for nybyggeri og renovering af Djurslandsskolen og afdeling Damgården i Ørum. Endvidere omfatter opgaven samling af Djurslandsskolens nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad på Voldby Skole og nybyggeri på Ørum skole som erstatning for pavilloner.

Opgaven er tildelt på baggrund af en proces- og priskonkurrence.

29.06.2015

REJSEGILDE LYKKESGÅRDSKOLEN I VARDE

Det går stærkt i Varde. På blot fire uger er alle betonelementerne til den nye to etagers skolebygning rejst, derfor var der torsdag inviteret til rejsegilde. Både formanden for Børn og Undervisning, Per Rask Jensen, og skoleleder, Klaus Fog, takkede for godt og planmæssigt arbejde og ser frem til, at byggeriet kommer i brug.

Udbygningen af Lykkesgårdskolen skal understøtte sammenhængskraften i såvel skolen som i lokalområdet med nye samlede fællesfaciliteter, aktivitetsplads og motoriklandskab, som kan benyttes i og uden for skolens åbningstid.

Byggeriet udføres på baggrund af 1. præmie i totalentreprisekonkurrence. I team med KG Hansen som totalentreprenør og projektteam bestående af Kjaer & Richter, DNA Arkitekter, Ingeniørgruppen Varde og Vibeke Rønnow Landskab.

25.06.2015

UDVIDELSE OG RENOVERING AF HOBROVEJENS SKOLE

Kjaer & Richter har i samarbejde med Viggo Madsen vundet tilbuddet om udvidelse og renovering af Hobrovejens Skole i Randers, som er bevaringsværdig. Med udgangspunkt i den nye skolestruktur skal den eksisterende skole gennemgå en fysisk opdatering med henblik på at understøtte skolens pædagogik. Ligeledes skal der etableres en ny multihal.

12.06.2015

EKSKURSION TIL EGNE BYGGERIER

Forårsudflugten gik til Christiansfeld Skole, Bertram Knudsens Have og det nyindviede Clay.

Besøget på skolen i Christiansfeld var indholdsrigt, og eleverne udtrykte stor begejstring for skolen. Dagen blev yderligere festliggjort af, at det var 9. klasses sidste skoledag. Turen gik derefter videre til Bertram Knudsens Have, der med det forårsgrønne haverum levede op til sit navn. Den daglige leder gav en kort introduktion og oplyste, at de ældre var glade for at være på centret, da det ikke lignede et traditionelt ældrecenter, men derimod et boligbyggeri med det integrerede servicecenter.
På Clay blev vi hilst velkommen af en yderst tilfreds direktør, der understregede, at den nye bygning var blevet meget godt modtaget, og at rammerne til udstilling af keramik var optimale. Når græsset igen bliver grønt i det opgravede parkrum, og keramikken opstilles på ny, vil pavillonen blive en del af helheden.   

Projekternes hovedgreb og detaljer blev dagen igennem diskuteret livligt, og vi havde en inspirerende tur, der blev afsluttet med fællesspisning.

10.06.2015

REJSEGILDE GRENÅ GYMNASIUM

Udvidelsen af Kostafdelingen på Grenaa Gymnasium er under hastig opførelse med byggestart i februar, rejsegilde sidst i maj og indflytning til august. Kostafdelingen udvides med et punkthus indeholdende 12 nye værelser, derudover ændres og udvides kostafdelingens opholds- og køkkenfaciliteter. Ved rejsegildet roste kostskoleleder Helle Høgh kosteleverne for deres interesse for byggeriet, som de følger på tætteste hold. 

Vi er alle fascinerede af, hvor mange tekniske detaljer, der indgår i et byggeri som dette, og hvor professionelt det ser ud, når f.eks. kranføreren svinger de store betonelementer på plads,” sagde hun.

20.05.2015

INDVIELSE AF CLAY KERAMIKMUSEUM DANMARK

CLAY Keramikmuseum Danmark i Middelfart blev i går indviet efter to års byggearbejder.

Kjaer & Richter, ingeniørfirmaet Henry Jensen og WAD landskabsarkitekter vandt i 2009 arkitektkonkurrencen om udvidelsen af Keramikmuseet Grimmerhus. Projektets hovedidé var at placere hovedparten af udstillingsrummene under terræn, således at områdets parkkarakter bibeholdes. Med denne disponering fremstår nybygningen som en enkel solitær bygning i parkrummet, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Lillebælt. Med bevægelige tegllameller er det muligt at inddrage parkrummet. Ved udformning af projektet har der været stor fokus på materialernes stoflighed og dialogen med omgivelserne, således at bygningen falder harmonisk ind i omgivelserne.
Byggeriet er realiseret med støtte af fem fonde: Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD - A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal - Augustinus Fonden- OAK Foundation Denmark- Det Obelske Familiefond.

 

NY BANEGÅRDSPLADS I HERNING
30.04.2015

NY BANEGÅRDSPLADS I HERNING

Med entreprenør C.C Contractor,  NIRAS og Rosseel’s tegnestue har Kjaer og Richter vundet konkurrencen om den nye banegårdsplads og  busterminal i Herning.

Visionen for projektet er rum for dynamik og bevægelse, hvor mennesker mødes - et dagligt transitrum der løser et kontinuerligt og flydende passagerflow. Den nye terminalbygning kobler sig på den eksisterende hovedbanegård som et bindeled mellem banelegemet og den nye plads. Bygningens struktur er udformet i to niveauer, hvor en let og lysende tagskive samler de indre venteområder og det overdækkede uderum – et synligt referencepunkt i bymidten, hvor den lysende tagskive vil give et trygt miljø i aftentimerne.

1. SPADESTIK MARTEC
29.04.2015

1. SPADESTIK MARTEC

Borgmester Birgit Hansen tog d. 22. april det første spadestik til udvidelsen af Martec Maskinmesterskole.

Med Trigon som totalentreprenør vandt Kjaer & Richter i samarbejde med COWI primo 2015 konkurrencen om udvidelsen og opdateringen af Maskinmesterskolen Martec i Frederikshavn. Efter en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond har det været muligt at opstarte arbejdet på at fremtidssikre det maritime uddannelsescenter.

Det er hele skolen, der får et løft og bliver gjort tidssvarende og energivenlig” siger Martec’s direktør Pia Ankerstjerne. 

 

NAVITAS NOMINERET TIL IN-SITU PRISEN
04.03.2015

NAVITAS NOMINERET TIL IN-SITU PRISEN

Danmarks største lavenergibyggeri, uddannelses- og erhvervscentret Navitas på Aarhus Havn tegnet af Kjaer & Richter og Christensen & Co. med A. Enggaard A/S som entreprenør, er blandt tre byggerier nomineret til in-situ prisen.

Byggeriet fremhæves for det blankslebne og støbte betongulv, de in-situ støbte vægflader, de 1,5 meter høje støbte bjælker, der fungerer som såkaldte svævende vægge, samt for eksteriøret, hvor facaden i stueplan ligeledes er udført i glat in-situ støbt beton.

1. PRÆMIE
09.03.2015

1. PRÆMIE

I samarbejde med entreprenørfirmaet  Trigon i Frederikshavn og Cowi i Aalborg har Kjaer & Richter vundet konkurrencen om udvidelsen og ombygning af Martec i Frederikshavn. 

Martec er en maritim uddannelsesinstitution, der bl.a. uddanner maskinmestre, maskinister, skibsassistenter og tilbyder en bred vifte af kursustilbud og efteruddannelse inden for den maritime sektor.

TO NYE SKOLEPROJEKTER
11.02.2015

TO NYE SKOLEPROJEKTER

I samarbejde med MOE har vi vundet til- og ombygning af henholdsvis Skødstrup Skole og Virup Skole i Aarhus Kommune. 

 

PRÆMIERING - BERTRAM KNUDSENS HAVE
08.12.2014

PRÆMIERING - BERTRAM KNUDSENS HAVE

BYGNINGSPRÆMIERING 2014

Det var ikke et svært valg at præmiere Bertram Knudsens Have ifølge Poul Erik Jensen, formand for Plan- og Boligudvalget og for bedømmelsesudvalget ”Plejecentret er et kvalitetsbyggeri, der på én gang sikrer beboerne privatliv og mulighed for samvær. Samtidig er det et imødekommende og rart sted at opholde sig. Et sted, hvor man kunne tænke sig at blive gammel”.

Plejecenteret er på 8.000 m², og det rummer den nyeste teknologi inden for ældreplejen, men samtidigt er der lagt stor vægt på, at skabe et æstetisk byggeri uden institutionspræg, hvor beboere, besøgende og personale føler sig velkomne, det er ifølge ældrechefen lykkedes.

læs mere

VI SØGER AMBITIØSE PRAKTIKANTER TIL FORÅRET 2015
05.12.2014

VI SØGER AMBITIØSE PRAKTIKANTER TIL FORÅRET 2015

Vi kan tilbyde udfordrende opgaver, i et inspirerende fagligt og socialt miljø, samt et højt ambitionsniveau, som vi selvfølgelig forventer du deler. Du vil indgå som en del af konkurrence-/skitseringsafdelingen og få indblik i tegnestuens forskellige kreative processer. Vi forventer, at du har kendskab til AutoCAD og Adobes grafiske programmer samt til 3d-modellering i enten Sketchup, 3d Studio max eller Rhino. 

Elektronisk ansøgning vedlagt relevante projekter sendes til:

Louise Villensteen Toft  lvt@k-r.dk (arkitekt)

Søren Halkjær sh@k-r.dk (konstruktør)

RAMMEAFTALEN SKOLE +
05.12.2014

RAMMEAFTALEN SKOLE +

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter, med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører F.R.I som underrådgivere, er udvalgt til rammeaftalen Skole+.
Rådgiverteamet er udvalgt på grund af det fagligt stærke team med solide referencer inden for kampagnens fokus. Samtidig udvises der en innovativ tilgang til opgaveløsningen.

http://www.skole-plus.dk/ 

AFDELING I KØBENHAVN
28.11.2014

AFDELING I KØBENHAVN

Fra 1. december 2014 har vi fået adresse i Bygningskulturens Hus
T: +45 23 43 02 25

Vi glæder os til fremover at kunne invitere kunder og samarbejdspartnere til møder i de interessante lokaler på Borgergade 111, 1300 København.