ØSTERILD BESØGSCENTER

Besøgscentret skal fremstå som en port for besøgende, der vil udforske vindmøllerne og det nye naturgenopretningsområde. Den bærende idé er derfor, at de besøgende lige fra ankomsten med bil eller bus bliver ledt naturligt ind til Besøgscentret og via dette videre gennem skovområdet til formidlingssatellitter i naturen og ved vindmøllerne.

Driftsdelen får med dets placering på kanten af oplagspladsen direkte adgang fra personalets parkeringsareal, denne placering sikrer adskillelse mellem Besøgscentrets besøgende, driftsdelen og dens brugere i det daglige.

Projektkonkurrence: 2015
Omfang: 300 m
Bygherre: Thisted Kommune, Realdania og DTU
Ingeniør: Sweco
Landskabsarkitekt: GUSTIN Landskab

1

2

3

4

Tilbage