FIRMAPROFIL

Kjaer & Richter har siden tegnestuens etablering arbejdet med private og offentlige planlægnings- og byggeopgaver i ind- og udland. Arbejdsområderne omfatter et bredt spekter af opgaver, der i type og størrelse spænder fra store udbygningsplaner, kultur- og musikhuse, sportsanlæg, administrations-, undervisnings- og boligbyggeri til procesrådgivning og designopgaver.  

Tegnestuens medarbejdere, der primært er fordelt på arkitekter og bygningskonstruktører, besidder en faglig spændvidde og erfaring, der gør det muligt at sammensætte vores faglige og personlige kompetencer i projektgrupperne ud fra opgavernes karakter, kompleksitet og omfang. 

Ved alle opgaver er samarbejdet i fokus, og vi lægger vægt på en udviklende proces, hvor afstemningen af forventning og fælles forståelse er vigtige parametre for et vellykket projektforløb.

Helhedstænkning, æstetik, funktion samt økonomi kombineret med kreativitet og sund fornuft indgår naturligt i den udviklende proces. 

For kontinuerligt at udvikle de faglige kompetencer er deltagelsen i arkitektkonkurrencer en naturlig del af tegnestuens arbejder, og gennem årene er mange af Kjaer & Richters projekter resultater af vundne arkitektkonkurrencer.  

Kjaer & Richters historie går tilbage til 1954, hvor en 1. præmie i arkitektkonkurrencen om et nyt statsgymnasium i Aarhus dannede grundlag for tegnestuens etablering. 

Kjaer & Richter er i dag et aktieselskab med tegnestue i henholdsvis Aarhus og København. Aktieselskabet ejes af Peter Sand og Ole Madsen, der er direktør. Per Nielsen er tegnestuechef. 

Tilbage