RETTEN HJØRRING

Bygningsomdannelsen tager afsæt i Nestlés sammensatte bygningsstruktur, og de enkelte bygningers muligheder. Ligeledes har det funktionelt og arkitektonisk været ønsket, at udforme en tidssvarende og så vidt muligt fremtidssikret retsbygning. Der er lagt stor vægt på, at rettens faciliteter understøtter de daglige arbejdsgange, og derfor er bygningen opdelt i zoner, der giver rettens medarbejdere og brugere tryghed, når de færdes i bygningen. Trods fokus på sikkerhed, zoner og sluser, er der lagt stor vægt på tilgængelighed og åbenhed i bygningen, således at brugerne og de ansatte føler sig velkomne.

Opførelsesår: 2008
Omfang: 4.600 m2
Bygherre: Calum Ejendomsaktieselskab
Ingeniør: Grontmij

1

2

3

Tilbage