CLAY KERAMIKMUSEUM DANMARK

Udvidelsen af CLAY - Keramikmuseum Danmark omfatter 1.500 m2 nybygning samt 1.000 m2 nyindretning og omdannelse af de eksisterende, fredede bygninger ved Kongebroskoven i Middelfart. I vinderforslaget udarbejdes en underjordisk udvidelse af det eksisterende museum. Strukturen kobler sig, under terrænet mod syd, på den eksisterende sidefløj med indvendige trapper og elevatorer, mens terrænets fald udnyttes mod Lillebælt mod nord og lader udstillingsbygningen træde ud i parklandskabet. Formsproget holdes enkelt og skulpturelt og søger at skabe en harmonisk skalamæssig ligeværdighed med den omgivende historiske bygningsmasse.

1. præmie i projektkonkurrence. Opførelsesår 2012-15
Omfang: 2.500 m2
Bygherre: Danmarks Keramikmuseum
Ingeniør: Henry Jensen
Landskabsarkitekt: Wad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tilbage