SYDBANK

Sydbankbygningen på Store Torv i Aarhus har gennemgået en  gennemgribende om- og tilbygning. 
Foruden bankens faciliteter indeholder byggeriet  erhvervslejemål og 4 boliger.

Bygningspræmiering Aarhus Kommune 2002

Opførelsesår: 2001
Omfang: 3.250 m
Bygherre: Sydbank
Ingeniør: Ingeniørgruppen

1

2

3

4

Tilbage