VORDINGBORG ADMINISTRATIONSBYGNING

Administrationsbygningen etableres som et kompakt volumen på det åbne Valdemars Torv. Bebyggelsen vinkles og nedbrydes i mindre volumener, således den indpasser sig i bykontekstens varierede skala og udtryk. Huset fremstår herved som et punkt på pladsen, der gennem facadens transparens giver noget tilbage til byen.

Administrationsbygningen vil kunne udvides mod øst og herved danne ramme for yderligere 100 arbejdspladser. Udvidelsen vil fremstå som en forlængelse af den eksisterende bygningsgeometri.

Projektkonkurrence: 2014
Omfang: 6.770 m2

Bygherre: Vordingborg Kommune

 

1

2

3

Tilbage