RETTEN I ROSKILDE

Den nære kontekst ved retsbygningen fremstår med en markant karakter - på én gang landskabeligt og industrielt, hvilket giver et sammensat og varieret udtryk i både skala og detaljering. Den bygningsmæssige disponering danner klare rammer for og understøtter retsbygningen, som en imødekommende og åben organisation, ligesom retsbygningens ydre fremtoning udstråler værdighed, autoritet og samtidig retfærdighed i tråd med Domstolsreformens hensigter. Udefra betragtet fremstår retsbygningen som en stærk, monolitisk form, der med et solidt afsæt i landskabet forankrer og eksponerer domstolens værdier. Bygningens tyngde understreges dels gennem en lukket ”base”, der løfter bebyggelsen op og fremhæver dens funktionsmæssige betydning, dels gennem brugen af et klassisk dansk materiale, tegl, der på raffineret vis udstråler kvalitet og værdighed.

Projektkonkurrence: 2010
Omfang: 6.000 m2 
Bygherre: Dan-Ejendomme A/S justitsministeriet
Ingeniør: MT Højgaard

1

2

3

Tilbage