SKIVE KASERNE

Det nye bygningsanlæg for Hærens Ingeniør- og ABC Skole er indpasset i den eksisterende struktur på Skive Kaserne. Kompositorisk dannes det nye bygningsanlæg af 2 parallelle stokke, der kobles med et indlejret atrium. Bygningskompleksets funktioner er rumligt organiseret i et H-formet anlæg, der er indrammet af den eksisterende træbeplantning på 3 sider. De ”indre” uderum i anlægget danner ankomstplads i direkte tilknytning til adgangsvejen. I fladen adskilles pladsen fra atriet med et spejlbassin, der danner en smuk markering af indgangene til de 2 bygningsafsnit.

1. præmie i projektkonkurrence. Opførelsesår 2003
Omfang: 3.600 m2
Bygherre: Forsvarets Bygningstjeneste
Ingeniør: Grontmij
Landskabdsarkitekt: Preben Skaarup

1

2

3

4

5

Tilbage