TAGENSBO SKOLE

Centralt på Bispebjerg er den 3-sporede Tagensbo Skole opført - som er den fysiske sammenlægning af Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen. Sammenlægningen omfatter en modernisering af Grundtvigskolen og en tilbygning på 4.500 m². Disponeringen af skolens forskellige delområder er udlagt efter pædagogiske og funktionelle principper med hovedvægt på overskuelighed, sammenhæng og fællesskab. Herved skabes et enkelt og nøgternt arkitektonisk udtryk, som supplerer den oprindelige arkitektur fra 1938. Centralt for projektet er den nye multihal indeholdende musiske og kreative faciliteter, som også er tilgængelig for det omkringliggende samfund.

1. præmie i pris- og proceskonkurrence. Opførelsesår 2012
Omfang: 11.300 m2

Bygherre: Københavns Ejendomme
Ingeniør: Bascon 
Landskabsarkitekt: Wad 

1

2

3

4

5

6

7

Tilbage